Prova Viewpoints förmåga kostnadsfritt

Viewpoints erbjuder kostnadsfritt stöd för att stötta er diskussion och utveckling, samtidigt som vi får möjligheten att visa vad vi kan erbjuda.

När passar detta?

Ibland vill man söka utveckling och nya vägar. Det kan handla om den breda utvecklingen för gruppen eller företaget, eller så handlar det om specifika sakfrågor, där man kanske kört fast eller bara vill ta nya tag.

Vad saknas, vad behövs?

Det är inte expertisen i sakfrågorna som saknas – denna finns inom företagets väggar.

Istället är det ofta processorienterat; man behöver fråga och ifrågasätta, inte minst invanda hjulspår och "sanningar". Vad är egentligen problemet? Har alla samma bild? Vilka är behoven? Vilka effekter vill man uppnå eller bli av med? Är det värt mödan att göra något åt det, eller bör vi faktiskt stänga detta och konstatera att vi får och kan leva med det. Det kanske bara behövdes att prata igenom det.

Kompetensen för att leda dessa diskussioner kan säkerligen finnas internt, men ibland är det en hjälp med en extern workshopledare. Någon som leder diskussionen så att alla i gruppen kan koncentrera sig på sakfrågorna och någon som kan ifrågasätta sådant som är alltför invant och självklart inom företaget.

Varför anlita Viewpoints?

Workshopledning är en kärnkompetens hos Viewpoints. Vi arbetar mycket i workshopformat, där vi stöttar ledningsgrupper eller andra grupper som vill utveckla verksamheten – generellt eller kring specifika frågeställningar. Läs mer här.

Dessa uppdrag utförs av Martin Cervall, civilingenjör och beteendevetare. I detta kombinerar han att strukturerat föra diskussionen framåt med att etablera en öppen och reflekterande dialog. Han har mångårig erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper och företag med verksamhetsutveckling.

Hur ser upplägget ut?

  1. Planeringsmöte – vad vill man ha ut av workshopen; syfte, agenda, deltagare m m.
  2. Workshop; tid ca 1-3 timmar.
  3. Viewpoints dokumenterar.

Antal deltagare kan vara allt från en person till en större grupp. Ni betalar ingenting vare sig för konsultinsatsen eller för omkostnader. Erbjudandet gäller inom Stockholms län. Utanför Stockholms län behöver vi ta en viss avgift som diskuteras från fall till fall.

Vad får ni ut av detta?

  • En möjlighet att få en boll i rullning, som kanske legat stilla länge.
  • Ett externt, neutralt stöd med "friska" öron till ingen kostnad.
  • En möjlighet att prova en potentiellt ny leverantör utan någon extra kostnad i tid eller pengar.

Kontakta oss för mer information