Vad Viewpoints gör

Viewpoints hjälper sina kunder till ett ledarskap och medarbetarskap som är mer kommunikations- och samarbetsorienterat.

Detta sker framförallt genom kursledning, samt genom uppdrag kring konflikthantering och workshopledning.

Kurser och utbildningar genomförs både hos kund och som öppna kurser.