Att leda och driva processer

Det finns många tillfällen när vi har behov av att samlas och driva en fråga eller ett tema framåt. Det kan vara en enstaka problemställning – stor eller liten, eller så rör det sig om en större utvecklingsprocess för en avdelning eller ett företag.

Oavsett omfattningen av frågeställningen, så handlar det här om en utvecklingsprocess. För att framgångsrikt leda och driva en sådan process behöver man balansera två saker:

  • Den röda tråden. Frågeställningen behöver definieras tydligt och föras framåt på ett stadigt sätt. Diskussionen behöver sin röda tråd, annars är det lätt att hamna utanför sidlinjen och då når man inte målet.
  • Diskussionen behöver vara öppen och fri; dels för att få deltagarna att engagera sig och bidra med idéer, dels för att säkra att alla ställer sig bakom det man kommer fram till. Om frågeställningen rör problemsituationer, förändring eller rentav konflikter är det av största vikt att också etablera en trygg diskussionsmiljö för att säkra en öppen och fri diskussion.

Den här balansen är utmanande eftersom det ligger en motsägelse mellan dem – man ska tillåta och uppmuntra en öppen och fri diskussion utan att tappa fokus på den röda tråden. Är man inte van vid detta är det lätt att den ena eller andra faktorn tar överhand.

Dessutom kan det vara svårt att både leda processen och bidra till diskussionen på samma gång. Chefen, som oftast är den som leder processen om man inte tar externt stöd, har naturligtvis mycket egna funderingar och viljor. Genom att överlämna processledningen åt någon annan, kan samtliga delta helt och fullt i diskussionens innehåll.